Optimitzar la gestió comercial

Consulting

Estratègia en Marketing i Comunicació

"Quin és el meu negoci i quines són les palanques d'èxit per seguir creixent"

 • Elaboració o revisió del posicionament de la companyia.
 • Definició de la proposta de valor de l'empresa. Impacte en l'organització.
 • Pla de comunicació estratègic. Visió agregada de màrqueting, comunicació, patrocini i mecentage, RR.PP i presència online.
 • Revisió de la presència on-line per encaix amb objectius de la companyia.
 • Index de vendibilitat. Anàlisi detallada de les capacitats de venda de l'organització, identificant possibles gaps o àrees de millora.

Vendes Intel·ligents

Aprofitar el coneixement dels clients per generar noves oportunitats de negoci i fidelització

"Qui són i què esperen de mi els meus clients". "Quants em recomanarien a les seves amistats o tornarien a comprar"

 • Segmentació de carteres de canals (agents i corredors) o de clients. Identificació de potencials de creixement i generadors de pèrdues. Processos comercials de millora.
 • Identificació d'oportunitats comercials ocultes. Anàlisi de la BDD per veure campanyes d'Upgrade, upsell o crosselling.
 • Identificació de models de propensió per trobar registres bessons a BDD externes.
 • Anàlisi de microtargets per a incrementar vendes o per retenció.
 • Processos de realimentació comercial. Integrar la informació de camp de la xarxa de vendes per millorar la selecció de campanyes futures.
 • Identificació de perfils amb alt risc d'abandonament.

Campanyes

Desenvolupament i implantació d'accions de venda i fidelització

"Com faig arribar ofertes a clients potencials". "Com potenciar una relació rendible amb els meus clients"

 • Campanyes de captació de nous clients. Accions específiques per col·lectius o per productes.
 • Accions de xoc. Curtes, no més de 10 setmanes de durada. Com incrementar les vendes i la implicació del meu equip comercial de manera ràpida.
 • Elaboració d'argumentaris de venda o de retenció
 • Adaptació de producte a target, i de target a suports de comunicació eficaços.
 • Campanyes d'activació de xarxes "claus en mà".

Xarxes de Vendes

Organització, formació i motivació de la xarxa de vendes

"Com puc tenir al meu equip motivat, perquè senti l'empresa com si fos seva". "Com puc mantenir els meus venedors entrenats i formats".

 • Acompanyament de venedors per identificar punts de millora.
 • Audit de millora en l'estructura, l'organització i la formació de l'equip.
 • Projectes de potenciació d'equips de Key Accounts.
 • Projectes de canvi de rol en estructures comercials.
 • Tallers de desenvolupament de potencial / Tallers motivacionals.
 • Sessions d'innovació o estratègia comercial per comitès de direcció.
 • Eina d'autoselecció de personal per optimitzar processos de rotació comercial.