Optimitzar la gestió comercial

Estratègia e Innovació

Desenvolupament de Plans estratègics

"Quin és el meu negoci i quines són les palanques d'èxit per seguir creixent"

 • Suport en la planificació estratègica de la companyia.
 • Definició de la proposta de valor.
 • Índex de Vendibilitat. Anàlisi detallada de les capacitats de venda de l'organització, identificant possibles gaps o àrees de millora.

Vendes Intel·ligents

Aprofitar el coneixement dels clients per generar noves oportunitats de negoci i fidelització

"Qui són i què esperen de mi els meus clients".

"Quants em recomanarien a les seves amistats o tornarien a comprar"

 • Identificació d'oportunitats comercials ocultes per aflorar tot el negoci ocult a la cartera.
 • Desenvolupament i implantació de models comercials per a particulars, autònoms o B2B.
 • Anàlisi de Microtargets per a increment vendes o per a retenció.
 • Estratègies per potenciar la fidelització i la retenció de clients.

Activació de vendes

Desenvolupament i implantació d'accions de venda i fidelització

"Com faig arribar ofertes a clients potencials".

"Com potenciar una relació rendible amb els meus clients"

 • Pla de vendes anual.
 • Pla de comunicacions comercials.
 • Suport a la implantació d'eines de tecnologia comercial. (CRM, Emailing,...)
 • Optimització de les eines tecnològiques de la correduria. (tarificador, àrea client, CRM...)

Xarxes de Vendes

Organització, formació i motivació de la xarxa de vendes

"Com puc tenir al meu equip motivat, perquè senti l'empresa com si fos seva".

"Com puc mantenir els meus venedors entrenats i formats".

 • Acompanyament de venedors per identificar punts de millora.
 • Projectes de potenciació d'equips de Key Accounts.
 • Projectes de canvi de rol en estructures comercials.
 • Tallers de desenvolupament de potencial / Tallers motivacionals.
 • Sessions d'innovació o estratègia comercial per comitès de direcció.